Metrostav Infrastructure a.s.

Metrostav Infrastructure a.s. je členem Skupiny Metrostav, což je největší český stavební koncern s padesátiletou historií. Skupinu Metrostav tvoří přes 60 subjektů působících v 16 zemích světa.

Jako technicky vyspělá společnost, která systematicky rozvíjí vlastní kapacity nosných technologií, usiluje Metrostav Infrastructure a.s. o trvalé zlepšování svých aktivit v sektoru dopravního stavitelství.

S přispěním kvalifikovaných a motivovaných zaměstnanců naplňujeme roli spolehlivého dodavatele významných infrastrukturních staveb v oboru dopravního stavitelství. Naši lidé tak mají dostatek příležitostí k profesnímu rozvoji a kariérnímu růstu. Do všech projektů se pouštíme s maximálním nasazením a s ohledem na životní prostředí.

Při svém podnikání se Metrostav Infrastructure a.s. řídí etickým kodexem Skupiny Metrostav.