Certifikace

Ke stažení

Systém protikorupčního managementu

24.11.2023

Systém managementu souladu

24.11.2023

Politika compliance

Politika compliance, vydání 2

Politika QMS

Politika kvality, vydání 3

Politika EMS

Environmentální politika, vydání 2

Politika SMS

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vydání 2

Systém managementu kvality

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016

Systém enviromentálního managementu

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2016

Systém managementu BOZP

Certifikát ČSN ISO 45001:2018