Centrála

Sekretariát ředitele společnosti a výrobního náměstka

Veronika Böhmová
266 018 461
veronika.bohmova@m-infra.cz

Sekretariát obchodního, ekonomického a technického náměstka

Jana Jeřábková
266 018 431
jana.jerabkova@m-infra.cz

Úsek ředitele společnosti

Útvar personalistiky a mezd

Mgr. Jana Taliánová – vedoucí
266 018 412
jana.talianova@m-infra.cz

Útvar kontroly kvality a metrologie

Ing. Richard Machálek – vedoucí
724 566 283
richard.machalek@m-infra.cz

Útvar BOZP, PO, OŽP

Michal Hnilička – vedoucí
606 734 283
michal.hnilicka@m-infra.cz

Útvar integrovaného systému řízení

Milan Jánošík – vedoucí
606 712 864
milan.janosik@m-infra.cz

Referát vztahů k veřejnosti

Mgr. Pavlína Mertl
266 018 434
pavlina.mertl@m-infra.cz

Úsek obchodního náměstka

Útvar marketingu

Ing. Martin Hájek – vedoucí
725 089 510
martin.hajek@m-infra.cz

Útvar předvýrobní přípravy

Ing. Pavlína Stupková – vedoucí
724 539 583
pavlina.stupkova@m-infra.cz

Útvar přípravy cen a kalkulací

Ing. Milan Zajíček – vedoucí
724 545 592
martin.jedlicka@m-infra.cz

Útvar nakupování

Ing. Martin Jedlička – vedoucí
724 363 574
martin.jedlicka@m-infra.cz