ČOV Nová Paka

Rekonstrukce zajistila modernizaci čištění odpadních vod v souladu s platnou legislativou a rozšířila kapacitu čistírny tak, aby byla dostatečná pro odkanalizování celého území města a přilehlých oblastí. Technologie ČOV je mechanicko-biologická s nitrifikační a denitrifikační zónou a terciálním stupněm dočištění pracujícími na principu dlouhodobé aktivace s úplnou stabilizací kalu. Rekonstrukce proběhla za plného provozu čistírny.

Investor: Město Nová Paka
Doba realizace: 4/2012 – 7/2013