Výstavba systému odstraňování rtuti ze spalin Teplárna Mělník

Rekonstrukce stávajícího absorbéru odsíření a jeho přestavba na externí DeHg reaktor, instalace technologie GORE (GMCS) pro redukci emisí rtuti a instalace souvisejících periferních technologií vč. kontinuálního Hg analyzátoru za účelem snížení emisí rtuti teplárny Mělník I o celkovém množství spalin ca. 1 mil. Nm3/h.

Investor: Energotrans a.s.
Doba realizace: 03/2019 – 09/2020