Řídící orgány a management společnosti

Představenstvo

Ing. Zdeněk Ludvík

předseda představenstva

Ing. Marek Steiner

místopředseda představenstva

Ing. Petr Hejdrych

člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. František Kočí

člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Pánek

člen dozorčí rady

Ing. Josef Neuwirth

člen dozorčí rady

Management

Ing. Zdeněk Ludvík

ředitel

Ing. Petr Hejdrych

výrobní náměstek

Ing. Marek Steiner

ekonomický náměstek

Ing. Ondřej Vítek

obchodní náměstek

Ing. David Stempák, MBA

technický náměstek

Mgr. Roman Turek, Ph.D.

provozní náměstek

Milan Jánošík

manažer integrovaného systému řízení

Mgr. Jana Taliánová

personální manažer