Řídící orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Zdeněk Ludvík

předseda představenstva

Ing. Marek Steiner

místopředseda představenstva

Ing. Petr Hejdrych

člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. František Kočí

člen dozorčí rady

Ing. Miroslav Pánek

člen dozorčí rady

Ing. Josef Neuwirth

člen dozorčí rady